Документи Нормативна база Постанова КМУ №768/2007

Постанова КМУ №768/2007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 травня 2007 р. N 768

Київ

Про затвердження Державної програми збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 року N 1140

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року (далі - Програма), що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити та затвердити регіональні програми збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям інформувати щороку до 15 березня Міністерство культури і туризму про хід виконання Програми для узагальнення інформації і подання до 15 квітня Міністерству економіки і Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

В. ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2007 р. N 768

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року

Загальна частина

Народні художні промисли є однією з найдавніших традиційних галузей народного мистецтва.

Залежно від історичних факторів, природних умов, особливостей побуту та наявності місцевої сировини у кожному регіоні формувалося виробництво предметів з локальними ознаками художньої образності, орнаментики, формотворення.

Поступово територіально сформувалися школи традиційного народного мистецтва: Опішня, Решетилівка, Косів, Богуслав, Гавареччина, Петриківка, Дігтярі, Глиняни, Клембівка, які прославили Україну на весь світ.

Із покоління в покоління народні майстри передавали секрети технічної і технологічної майстерності, вдосконалювали прийоми обробки природних матеріалів.

У 60-х роках минулого століття на базі осередків народного мистецтва були утворені відповідні державні підприємства і об'єднані в Укрхудожпром.

На початку 90-х років в Укрхудожпромі обсяг виробництва становив понад 390 млн. карбованців, а кількість працюючих майстрів - більш як 59 тис. чоловік. Існувала налагоджена система навчання та підготовки фахівців для народних художніх промислів, спеціалізовані навчальні заклади приймали щороку близько 3 тис. учнів.

Економічна криза на початку 90-х років значно уповільнила розвиток народних художніх промислів.

На початку 2000 року у складі Укрхудожпрому нараховувалося 22 суб'єкта господарювання, на яких працювали 1790 чоловік і обсяг виробництва становив майже 7 млн. гривень.

Значне погіршення стану галузі народних художніх промислів відбулося після приватизації підприємств, які входили до Укрхудожпрому. Зокрема, припинили виробництво художньої продукції відомі осередки народних художніх промислів, розташовані у Богуславі, Василькові, Глинянах, Дігтярях, Клембівці, Лубнах, Хотині, Решетилівці, Івано-Франківську, Переяславі-Хмельницькому, Коломиї, Береговому, та інші.

Зруйнована матеріально-технічна база підприємств народних художніх промислів. Це призвело до припинення підготовки фахівців у 117 початкових спеціалізованих навчальних закладах, майже повного зникнення шкіл майстерності.

Переважна більшість майстрів народних художніх промислів на даний час позбавлена робочих місць і соціального захисту, пенсійного забезпечення, можливості передачі унікальних художніх традицій молодому поколінню.

Втрачені ринки збуту художніх виробів. Набирає сили негативна тенденція витіснення автентичних творів народного мистецтва стилізованими, низькопробними виробами, далекими від народної традиції, що спричиняє загрозу зникнення галузі народних художніх промислів.

Мета та основні завдання

Метою Програми є створення правових, економічних та організаційних умов для збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів.

Основними завданнями Програми є:

вивчення проблемних питань у галузі народних художніх промислів у кожному регіоні та визначення шляхів їх вирішення;

розвиток нормативно-правової бази з питань збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів;

фінансове та матеріально-технічне забезпечення розвитку галузі народних художніх промислів;

збереження усталених осередків народних художніх промислів, а також їх сировинної бази;

відновлення ринків збуту художніх виробів;

створення умов для продуктивної роботи майстрів народних художніх промислів;

відновлення системи професійно-технічної освіти у галузі народних художніх промислів.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у межах коштів, передбачених у державному і місцевих бюджетах для здійснення визначених Програмою заходів згідно з додатком.

Орієнтовний обсяг фінансування становить 86193 тис. гривень, з них 9605 тис. гривень з державного бюджету та 76588 тис. гривень з місцевих бюджетів.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

зберегти, відродити та забезпечити подальший розвиток традиційних народних художніх промислів, що сприятиме підвищенню рівня духовності суспільства;

удосконалити нормативно-правову базу з питань збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів;

відновити систему професійно-технічної освіти у галузі народних художніх промислів, що стане важливим фактором естетичного виховання та навчання дітей і молоді;

відродити близько 30 осередків народних художніх промислів, зокрема у таких видах виробництва, як художня кераміка, гончарство, художнє ткацтво, художня обробка дерева, художня обробка каменю, декоративний розпис, художнє плетіння з рослинних матеріалів;

забезпечити прибутковість галузі народних художніх промислів та збільшити обсяг експорту художніх виробів;

створити майже 30 тис. нових робочих місць (переважно в регіонах з високим рівнем безробіття), у тому числі 25 тис. - у сільській місцевості;

підвищити рівень працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями, які зможуть працювати в домашніх умовах;

забезпечити ефективну координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, а також громадських організацій щодо збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів.

Координація роботи з виконання Програми

Координація роботи з виконання Програми покладається на МКТ.

 


*кольором виділено заходи, які безпосередньо стосуються Туристично-мистецького комплексу "Маєток Святого Миколая" (п.17)

Додаток
до Державної програми

ЗАХОДИ
щодо збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року

(тис. гривень)

 

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання, роки

Орієнтовний обсяг фінансування, усього

Джерела фінансування

державний бюджет

місцевий бюджет

Організаційно-правове забезпечення збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів

1.

Створення державного реєстру майстрів народного мистецтва та народних художніх промислів

МКТ, Національна спілка майстрів народного мистецтва, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2007

20

20

 

2008

20

20

 

2009

20

20

 

2010

20

20

 

2.

Створення карти розміщення осередків традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів

МКТ, Національна академія наук, Національна спілка майстрів народного мистецтва, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2007

100

100

 

2008

70

70

 

2009

50

50

 

3.

Забезпечення надання грантів Президента України молодим майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в галузі народних художніх промислів

МКТ, Національна спілка майстрів народного мистецтва

2007

100

100

 

2008

100

100

 

2009

100

100

 

2010

100

100

 

4.

Запровадження премії в галузі традиційного народного мистецтва імені Марії Приймаченко

- " -

2008

5

5

 

2009

5

5

 

2010

5

5

 

5.


Запровадження для майстрів народного мистецтва почесної відзнаки "За збереження народних традицій"

- " -

2008

25

25

 

2009

25

25

 

2010

25

25

 

6.

Удосконалення нормативно-правової бази з питань збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів

МКТ, Мін'юст, МЗС, Національна академія наук, МОН, Національна спілка майстрів народного мистецтва

2007 - 2010

 

 

 

7.

Утворення у м. Києві Всеукраїнського науково-інформаційного центру з питань розвитку традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів

МКТ, Київська міськдержадміністрація

2008

1400

1400

 

2009

1400

1400

 

2010

1400

1400

 

8.

Утворення Центру етномистецьких стратегій у м. Львові

Львівська облдержадміністрація, Національна академія наук

2008

1200

 

1200

2009

1200

 

1200

2010

1200

 

1200

9.

Забезпечення підготовки та подання номінації до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

МКТ, Національна спілка майстрів народного мистецтва, МЗС, Національна комісія України у справах ЮНЕСКО

2007 - 2010

 

 

 

10.

Утворення регіональної художньо-експертної ради з питань традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна спілка майстрів народного мистецтва

з 2007

 

 

 

 

 

Разом

2007

220

220

 

2008

2820

1620

1200

2009

2800

1600

1200

2010

2750

1550

1200

Відродження і розвиток народних художніх промислів

11.

Утворення центрів:
народного мистецтва в осередках традиційних народних художніх промислів:

 

 

 

 

 

- с. Яворів Косівського району Івано-Франківської області

Івано-Франківська облдержадміністрація

2008

1250

 

1250

2009

1250

 

1250

2010

1500

 

1500

- с. Клембівка Ямпільського району Вінницької області

Вінницька облдержадміністрація

2008

1500

 

1500

2009

1250

 

1250

2010

1000

 

1000

- смт Решетилівка Полтавської області

Полтавська облдержадміністрація

2008

2000

 

2000

2009

1350

 

1350

2010

1350

 

1350

- смт Петриківка Дніпропетровської області

Дніпропетровська облдержадміністрація

2008

2000

 

2000

2009

1350

 

1350

2010

1350

 

1350

- м. Богуслав Київської області

Київська облдержадміністрація

2009

2000

 

2000

2010

1250

 

1250

- смт Опішня Зіньківського району Полтавської області

Полтавська облдержадміністрація

2008

1500

 

1500

2009

1350

 

1350

2010

1350

 

1350

історії кераміки та підтримки народних художніх промислів у м. Слов'янську Донецької області

Донецька облдержадміністрація

2008

2000

 

2000

2009

1000

 

1000

12.

Будівництво гончарних печей в с. Товсте Гусятинського району та с. Гончарівка Монастириського району Тернопільської області

Тернопільська облдержадміністрація

2008

40

 

40

13.

Сприяння поверненню в Україну творів українського народного мистецтва, вивезених під час Другої світової війни

МКТ, МЗС

2007 - 2010

 

 

 

14.

Відновлення мережі салонів-магазинів з продажу українських сувенірів, виробів народних художніх промислів та традиційного народного мистецтва

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- " -

 

 

 

15.

Відновлення школи гончарства в с. Дибинці Богуславського району Київської області

Київська обласна, Богуславська районна держадміністрації

2007

68

 

68

16.

Сприяння створенню навчально-показових і творчих майстерень та виділенню приміщень з нежитлового фонду під творчі майстерні майстрам народних художніх промислів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2007 - 2010

 

 

 

17.

Створення туристично-мистецького комплексу "Маєток Святого Миколая" на території Національного природного парку "Гуцульщина", у складі якого передбачити будинок творчості народних майстрів Національної спілки майстрів народного мистецтва у м. Косові

Івано-Франківська облдержадміністрація, МКТ, Національна спілка майстрів народного мистецтва

2007

350

 

350

2008

1150

 

1150

2009

1150

 

1150

2010

1650

 

1650

18.

Закупівля на умовах державного замовлення високомистецьких творів традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів для Музейного фонду України

МКТ, Національна спілка майстрів народного мистецтва

2008

600

600

 

2009

600

600

 

2010

600

600

 

19.

Надання приміщення для регіональних осередків Національної спілки майстрів народного мистецтва

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська держадміністрації

2007 - 2010

 

 

 

20.

Забезпечення будівництва навчально-виробничого корпусу Вижницького коледжу прикладного мистецтва імені В. Ю. Шкрібляка

Чернівецька облдержадміністрація, МОН

2008

1800

 

1800

2009

1200

 

1200

21.

Утворення етнографічно-мистецького центру "Козацький зимівник" у с. Кинашів Тульчинського району Вінницької області

Вінницька обласна, Тульчинська районна держадміністрації

2008

30

 

30

2009

30

 

30

22.

Відродження діяльності осередків традиційних народних художніх промислів Сумщини: гончарства в с. Глинськ Роменського району та с. Межиріч Лебединського району; вишивки у м. Охтирці

Сумська обласна, Роменська та Лебединська районні держадміністрації, Охтирська міськрада

2007

250

 

250

2008

250

 

250

2009

250

 

250

2010

400

 

400

23.

Відновлення діяльності творчих майстерень визначних майстрів народних художніх промислів Луганщини

Луганська облдержадміністрація

2007

15

 

15

2008

15

 

15

2009

15

 

15

2010

15

 

15

24.

Утворення центру народного мистецтва в м. Чернігові на базі центру народних ремесел для дітей та юнацтва

Чернігівська облдержадміністрація

2008

800

 

800

2009

600

 

600

2010

400

 

400

25.

Створення у Запорізькій області осередків таких народних художніх промислів:

 

 

 

 

 

художня кераміка, гончарство - м. Пологи

Запорізька обласна, районні держадміністрації

2007

100

 

100

художнє плетіння з рослинних матеріалів (лоза, соломка) - смт Мирне Мелітопольського району та с. Скельки Василівського району

 

2008

50

 

50

2009

50

 

50

декоративний розпис - міста Запоріжжя та Енергодар

 

2008

50

 

50

2009

50

 

50

художня вишивка - м. Запоріжжя

 

2008

50

 

50

різьблення по дереву - с. Смирнове Куйбишевського району

 

2007

50

 

50

килимарство - с. Гусарка Куйбишевського району

 

2008

100

 

100

26.

Проведення капітального ремонту будівлі колишньої земської губернської гончарної майстерні в смт Опішня Зіньківського району Полтавської області

Полтавська облдержадміністрація

- " -

600

 

600

2009

600

 

600

27.

Утворення на базі Сарненського історико-етнографічного музею творчої лабораторії народного мистецтва Полісся

Рівненська облдержадміністрація

2008

80

 

80

28.

Утворення творчої майстерні з кераміки в містах Нетішині та Кам'янці-Подільському Хмельницької області

Хмельницька облдержадміністрація

2007

40

 

40

2008

5

 

5

29.

Відновлення роботи гончарних майстерень сім'ї Білих у м. Кам'янці-Подільському Хмельницької області

- " -

- " -

5

 

5

2009

5

 

5

30.

Створення умов для діяльності осередку народних художніх промислів у с. Самчики Старокостянтинівського району Хмельницької області

- " -

2007

15

 

15

2008

15

 

15

2009

10

 

10

31.

Забезпечення сприятливих умов діяльності майстерні лозоплетіння сім'ї В. Лампіти в с. Адампіль Старосинявського району Хмельницької області

- " -

2007

3

 

3

32.

Утворення творчої майстерні художнього ткацтва в с. Нараївка Славутського району Хмельницької області

- " -

- " -

8

 

8

33.

Реконструкція музею народної художньої вишивки, що діє на базі фабрики художніх виробів імені Лесі Українки, м. Черкаси

Черкаська облдержадміністрація, Національна спілка майстрів народного мистецтва

2008

150

 

150

34.

Утворення музеїв:

 

 

 

 

 

народного мистецтва у м. Хмельницькому

Хмельницька облдержадміністрація

- " -

200

 

200

гончарства в с. Коболчин Сокирянського району Чернівецької області

Чернівецька облдержадміністрація

2009

300

 

300

народного мистецтва в смт Петриківка Дніпропетровської області

Дніпропетровська облдержадміністрація

2008

2000

 

2000

2009

2000

 

2000

народного мистецтва Східного Поділля у м. Вінниці

Вінницька облдержадміністрація

2008

400

 

400

2009

500

 

500

2010

500

 

500

35.

Утворення галереї народного мистецтва в м. Черкасах

Черкаська облдержадміністрація, Національна спілка майстрів народного мистецтва

2008

100

 

100

2009

100

 

100

2010

50

 

50

36.

Забезпечення обладнанням науково-виробничого підприємства "Арта", м. Черкаси

Черкаська облдержадміністрація

2008

80

 

80

2009

80

 

80

2010

60

 

60

37.

Організація облаштування майстерень членів Волинського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва

Волинська облдержадміністрація

2007

100

 

100

2008

100

 

100

2009

100

 

100

2010

100

 

100

38.

Утворення у Волинській області постійно діючої школи-студії з таких видів народних художніх промислів:

 

 

 

 

 

соломоплетіння в с. Купичів Турійського району

- " -

2007

80

 

80

гончарства в с. Кульчин Ківерцівського району

 

2008

80

 

80

гончарства в с. Дубечне Старовижівського району

 

2009

80

 

80

 

 

Разом

2007

1079

 

1079

2008

19000

600

18400

2009

17270

600

16670

2010

11575

600

10975

Популяризація народних художніх промислів

39.

Започаткування на телеканалі УТ-1 щотижневої годинної програми "Народне мистецтво та народні художні промисли"

Держкомтелерадіо, МКТ, Національна спілка майстрів народного мистецтва

з 2007

 

 

 

40.

Висвітлення на телеканалі "Культура" матеріалів циклу програм "Скарби українського традиційного народного мистецтва"

- " -

з 2008

 

 

 

41.

Сприяння створенню в історичних, етнографічних та художніх музеях експозиційних розділів, присвячених осередкам традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів

МКТ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2007 - 2010

 

 

 

Освіта у сфері народного мистецтва та народних художніх промислів

42.

Утворення при Полтавській школі мистецтв "Мала Академія мистецтв" та Полтавській художній школі відділення художньої кераміки

Полтавська облдержадміністрація, МОН, МКТ

2007

90

 

90

2008

90

 

90

43.

Відкриття школи народного мистецтва у м. Хмельницькому

Хмельницька облдержадміністрація

2009

300

 

300

44.

Утворення навчально-показової майстерні гончарів у музеї "Яворівщина", м. Яворів Львівської області

Львівська обласна, Яворівська районна держадміністрації

2007 - 2010

 

 

 

45.

Розроблення і впровадження факультативного курсу "Українське народне мистецтво" для загальноосвітніх шкіл та навчальних мистецьких закладів

МОН, МКТ

2007

 

 

 

46.

Відкриття коледжу народного мистецтва в м. Чигирині Черкаської області

Черкаська облдержадміністрація, МОН

2008

4000

 

4000

2009

4000

 

4000

2010

4000

 

4000

47.

Відкриття училища народного мистецтва в смт Петриківка Дніпропетровської області

Дніпропетровська обласна, Петриківська районна держадміністрації, МОН

2008

4000

 

4000

2009

4000

 

4000

2010

4000

 

4000

48.

Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази Решетилівського художньо-професійного ліцею

Полтавська облдержадміністрація

2007

300

 

300

2008

200

 

200

49.

Утворення на базі вищого професійного училища N 23 коледжу народного мистецтва, м. Кролевець Сумської області

МОН, Сумська облдержадміністрація

2007 - 2009

 

 

 

 

 

Разом

2007

390

 

390

2008

8290

 

8290

2009

8300

 

8300

2010

8000

 

8000

Дослідження у сфері народного мистецтва та народних художніх промислів

50.

Дослідження діяльності осередків народних художніх промислів, що існували на Донеччині, та сприяння їх відродженню

Донецька облдержадміністрація

2007

25

 

25

2008

25

 

25

2009

25

 

25

2010

25

 

25

51.

Комплексне вивчення розвитку традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів:

 

 

 

 

 

- с. Клембівка Ямпільського району Вінницької області

Вінницька облдержадміністрація, МКТ, Національна спілка майстрів народного мистецтва

2009

50

30

20

- с. Бубнівка Гайсинського району Вінницької області

Вінницька облдержадміністрація, МКТ, Національна спілка майстрів народного мистецтва

2009

50

30

20

- сіл Прокурава, Космач, Брустурів та Пістинь Косівського району Івано-Франківської області

Івано-Франківська облдержадміністрація, МКТ, Національна спілка майстрів народного мистецтва

2010

115

80

35

- с. Гавареччина Золочівського району Львівської області

Львівська облдержадміністрація, МКТ, Національна спілка майстрів народного мистецтва

2008

25

20

5

- с. Коболчин Сокирянського району Чернівецької області

Чернівецька облдержадміністрація, МКТ, Національна спілка майстрів народного мистецтва

- " -

25

20

5

- смт Решетилівка Полтавської області

Полтавська облдержадміністрація, МКТ, Національна спілка майстрів народного мистецтва

2009

25

20

5

- смт Петриківка Дніпропетровської області

Дніпропетровська облдержадміністрація, МКТ, Національна спілка майстрів народного мистецтва

- " -

25

20

5

52.

Здійснення етнографічних експедицій щодо вивчення та відновлення народних художніх промислів Рівненщини:

Березнівський та Корецький райони - гончарство

Дубровицький та Рокитнівський райони - ковальство

Зарічненський, Дубровицький та Рокитнівський райони - ткацтво

Рівненська облдержадміністрація, Національна академія наук

2010

40

10

30

53.

Проведення науково-практичних конференцій, творчих лабораторій "Художньо-функціональна роль народних художніх промислів у святах і обрядах", "Синкретизація народного мистецтва", "Народні художні промисли Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку"

Житомирська облдержадміністрація, Національна академія наук

2007

3

 

3

2008

3

 

3

2009

3

 

3

2010

3

 

3

54.

Поглиблене вивчення стану та перспектив розвитку народних художніх промислів на Буковині:

 

 

 

 

 

Хотинський, Вижницький райони та м. Чернівці - гончарство

Чернівецька облдержадміністрація

2007

3

 

3

Новоселицький та Сторожинецький райони - художнє лозоплетіння

 

- " -

3

 

3

Заставнівський, Кіцманський та Сторожинецький райони - художнє кушнірство

 

- " -

3

 

3

Путильський та Вижницький райони - гуцульське мосяжництво

 

- " -

3

 

3

проведення науково-практичної конференції "Народні художні промисли Гуцульщини"

 

- " -

10

 

10

 

 

Разом

2007

50

 

50

2008

78

40

38

2009

178

100

78

2010

183

90

93

Видавнича та інформаційна діяльність

55.

Підготовка та видання:
серії книжок "Скарби українського народного мистецтва", зокрема:

Держкомтелерадіо, видавництво "Наукова думка", м. Київ, Національна спілка майстрів народного мистецтва

 

 

 

 

- Український килим

2008

140

140

 

- Українська народна іграшка

2009

140

140

 

- Українська народна дерев'яна скульптура

2010

140

140

 

- Народне мистецтво Поділля

Вінницька облдержадміністрація, Національна спілка майстрів народного мистецтва

2009

100

 

100

Історії українського декоративного мистецтва від найдавніших часів до сьогодні (у 3 томах)

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук, м. Київ

2010

360

360

 

Словника мистецтвознавчих термінів "Декоративне мистецтво"

- " -

- " -

80

80

 

монографій:

 

 

 

 

 

- Українське народне мистецтво: порівняльний аспект

Інститут народознавства Національної академії наук, м. Львів

2010

160

160

 

- Українська народна дерев'яна архітектура: система декору

2009

120

120

 

- Народне мистецтво Покуття

- " -

100

100

 

- Українська димлена кераміка

2008

80

80

 

- Українська народна вибійка

2009

90

90

 

- Українська народна кераміка

- " -

160

160

 

книг:

 

 

 

 

- Майстри українського народного мистецтва

2008

100

100

 

- Народне мистецтво Полісся (територія відчуження Чорнобильської зони)

2009

140

140

 

- Українська народна вишивка у збірках музеїв США

2008

100

100

 

- Етноестетика

2009

90

90

 

- Народна пластика з тіста

2010

70

70

 

буклетів:

 

 

 

 

 

Вишивка Донеччини,
Кераміка Донеччини,
Художня обробка металу

Донецька облдержадміністрація

2007

10

 

10

2008

15

 

15

2009

10

 

10

художніх фотоальбомів про творчість видатних майстрів народного мистецтва Київщини

Київська облдержадміністрація

2007

100

 

100

2008

100

 

100

збірника матеріалів етнографічних експедиційних досліджень Рівненщини "Духовність Погоринського краю"

Рівненська облдержадміністрація

2010

50

 

50

каталогу "Вишивки з колекції обласного історичного музею імені В. Тарновського"

Чернігівська облдержадміністрація

2007

7,5

 

7,5

монографії "Вишивка Чернігівщини"

2009

7,5

 

7,5

 

 

Разом

2007

117,5

 

117,5

2008

535

420

115

2009

957,5

840

117,5

2010

860

810

50

Культурно-мистецькі заходи, які сприяють відродженню та популяризації народних художніх промислів

56.

Проведення всеукраїнської виставки "Народні художні промисли України"

МКТ, Мінпромполітики, Національна спілка майстрів народного мистецтва

2009

150

110

40

57.

Проведення мистецьких симпозіумів з питань:

 

 

 

 

 

дерев'яної скульптури в м. Ужгороді

МКТ, Закарпатська облдержадміністрація, Національна спілка майстрів народного мистецтва

- " -

40

30

10

ліжникарства в с. Яворів Косівського району Івано-Франківської області

МКТ, Івано-Франківська облдержадміністрація, Національна спілка майстрів народного мистецтва

- " -

40

30

10

плетіння з природних матеріалів в м. Чернігові

МКТ, Чернігівська облдержадміністрація, Національна спілка майстрів народного мистецтва

2007

40

30

10

2008

40

30

10

2010

40

30

10

гончарного мистецтва в м. Чигирині Черкаської області

МКТ, Черкаська облдержадміністрація, Національна спілка майстрів народного мистецтва

2007

40

30

10

2008

40

30

10

2009

40

30

10

2010

40

30

10

народного мистецтва в с. Суботів Чигиринського району Черкаської області

- " -

- " -

40

30

10

народного мистецтва в м. Вижниці Чернівецької області

МКТ, Чернівецька облдержадміністрація, Національна спілка майстрів народного мистецтва

2008

40

35

5

58.

Проведення симпозіумів-практикумів на базі Національного музею-заповідника українського гончарства в смт Опішня Зіньківського району Полтавської області

МКТ, Полтавська облдержадміністрація, Національна спілка майстрів народного мистецтва

- " -

50

30

20

2009

50

20

30

2010

50

20

30

 

 

Разом

2007

80

60

20

2008

170

125

45

2009

320

220

100

2010

170

110

60

 

 

Усього за роками

2007

1936,5

280

1656,5

2008

30893

2805

28088

2009

29825,5

3360

26465,5

2010

23538

3160

20378

 

 

Усього

 

86193

9605

76588

Джерело - Портал ЛІГА : Закон - http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP070768.html

 


 

Офіційний сайт Верховної ради України

 

Публiкацiї документа:


  • Урядовий кур'єр вiд 06.06.2007 - № 98
  • Офіційний вісник України вiд 08.06.2007 - 2007 р., № 39, стор. 47, стаття 1555, код акту 39875/2007